Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry / OmaisOiva

Karnaistenkatu 43, 08100 LOHJA

https://www.hiidenseudunomaishoitajat.fi


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

OmaisOiva-ohjaaja Katja Sandholm

mailto:katja.sandholm@hiidenseudunomaishoitajat.fi

p. 044 9867 187


3. Rekisterin nimi

Hiiden seudun OmaisOivan vapaaehtoistoimijat


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää listaa Hiiden seudun OmaisOivan vapaaehtoistoimijoista.

Rekisterin yhteystietoja käytetään:

  • yhteydenpitoon, viestintään, tilaisuuksien järjestämiseen ja palautteen keräämiseen
  • tilastointiin ja raportointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin) ja
  • vapaaehtoistoimintaa koskeviin kyselyihin ja tutkimuksiin


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tarvittaessa postiosoite/paikkakunta)
  • mahdolliset muut vapaaehtoistoimijoiden suostumuksella kerätyt tiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan joko suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla tai internetin kautta.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja OmaisOivan vapaaehtoistoimintaan osallistuvien kesken (kuten ryhmien vertaisohjaajat) voidaan jakaa toivottaessa ja kunkin osallistujan henkilökohtaisella suostumuksella. Tiedot erityisruokavalioista voidaan luovuttaa tilaisuuden järjestämistä varten tarjoiluista vastaavalle taholle, muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa säilytystiloissa.

tai

Kopio osallistujalistasta voidaan säilyttää kulunvalvotussa tilassa rekisterinpitäjän toimitiloissa.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Pääsy Hiiden seudun OmaisOivan ydintoimintaa koskeviin osallistujatietoihin ja rekisterin ylläpito-oikeus on niillä Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n OmaisOiva-toiminnan työntekijöillä, jotka tietoja työnsä puolesta tarvitsevat tai käsittelevät.

Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti.


10. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, pyytää oikaisemaan virheellinen tieto sekä pyytää poistettavaksi tarpeeton tieto. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Kirjalliseksi pyynnöksi hyväksytään myös sähköpostiviesti.

Henkilö voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedotteita sähköpostitse ja tekstiviestitse ilmoittamalla siitä rekisteriselosteen yhteyshenkilölle.


Rekisteriseloste päivitetty 22.8.2018